Gizlilik

GENEL


Bu politika beyanı Çin Halk Cumhuriyeti yasaları altında Renesola Zhejiang Ltd’nin yan kuruluşlarının, grup şirketlerinin ve kendisine bağlı şirketlerin yükümlülükleri ve politikaları hakkında bilgi vermektedir. Bu politika belirgin bir biçimde Şirket’in yükümlülüklerini Çin Halk Cumhuriyeti yasalarına göre ele alsa da; bireylere sundukları önlemlere bakıldığında Şirket, Yönetmelik’te bulunan prensiplerin dünya üzerindeki diğer örnekleriyle denk olduğuna inanıyor. Bu itibarla, Şirket burada belirtilen prensipleri ve işlemleri uygulanabilir olduklarında faaliyetlerine dünya çapında uygulamayı taahhüt eder. Şirket faaliyetlerinin Çin Halk Cumhuriyeti’nin gizlilik hukuku dışında bir gizlilik hukukuna tâbi olması durumunda bu politika bu türden bir mahalli kanunla tutarlı ve elverişli olmasına göre uygulanmalıdır. Bu politika boyunca “kişisel veri” teriminin kullanımı Yönetmelik tarafından verilen anlama sahip olacaktır.


KURUMSAL POLİTİKAMIZ


Şirket Yönetmelik’teki yükümlülüklere ve gereksinimlere tamamen uymalıdır. Şirket görevlileri, yönetimi ve personeli her zaman toplanmış ve/veya saklanmış ve/veya aktarılmış ve/veya Şirket için veya Şirket adına kullanılmış kişisel verilerin tümünü güvende tutmaya çabalamalı ve de bu verilerin gizliliğine saygı duymalıdır. Şirket kendisi tarafından yapılan bütün kişisel veri toplanmasının ve/veya saklanmasının ve/veya aktarılmasının ve/veya kullanılmasının Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükler ve gereksinimlere uygun olarak yapıldığından emin olmak için çaba göstermelidir. Bir birey meşru bir şekilde Şirket’in elinde bulunan kendisiyle ilgili kişisel veriye erişim ve/veya bu verinin düzeltilmesini talep edecek olursa, Şirket de Yönetmelik dâhilinde öngörülen zaman ve tutumlara uygun olarak bu veriyi sağlamalı ve/veya düzeltmelidir.


UYGULAMALARIN BEYANI


Toplanan Kişisel Veri Türleri 
Şirket’in web sitesinin tescil ve yönetimi ve de ilgili ürünler ve hizmetler (ilgili online hizmetler de dâhil) dâhil olmak üzere: Aksi takdirde isteğinizi yerine getirmek mümkün olmayabileceğinden Şirket işlerini yürütmek amacıyla sizden aşağıdakiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel veriler sunmanız istenebilir:
a. İsminiz; 
b. İletişim bilgileri: Kişi adı ve telefon numarası veya e-posta adresi dâhil olmak üzere.
Bazı durumlarda ürün ve hizmetlerimizi daha da geliştirmek ve/veya size sunulan bilgi türünü daha iyi uyarlamak için kullanılabilecek belirli veriler sunmanız da istenebilir. Çoğu durumda bu tür veriler isteğe bağlıdır, fakat istenilen hizmet kişisel bir hizmetse veya bir ürünün tedarik edilmesi istenen bütün veriyi sağlamanıza bağlıysa bu veriyi sağlamamanız hizmeti size sunmamıza engel olabilir. Bu tür veriler aşağıdakiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan verileri de içerir: 
a. Yaşınız;
b. Daimi ikametgâh;
Şirket’in Web sunucuları aynı zamanda online oturumunuzla ilgili veriler de toplayabilir. Bunun amacı sitemizdeki ziyaretçilerin talep ve beklentilerini daha iyi karşılayabilmemiz için sunucu kullanımına dair kümelenmiş, anonim ve istatistiksel bilgi sunmaktır. Bu tür veriler aşağıdakiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan verileri de içerebilir:
a. Tarayıcı türü ve sürümü 
b. İşletim sistemi 
c. IP adresi ve/veya alan adı.


Kişisel Verinin Korunması


Şirket iç muhafaza politikasına uygun olarak bulundurabileceği herhangi bir kişisel vereyi yok edecektir. Politikaya göre:
a. Kişisel veri aynı anda geçerli herhangi bir yasal veya sözleşmeye bağlı yükümlülüğü yerine getirmek için korunmuyorsa sadece toplanmasındaki esas veya doğrudan ilgili amacı karşılamak için gereken süre kadar korunacaktır
b. Kişisel veri yukarıdaki kriterlere ve de Şirket’in iç prosedürlerine bağlı olan belirli düzenlere uygun olarak Şirket’in elektronik, manuel ve diğer dosyalama sistemlerinden silinmektedir.


Kişisel Verinin Açıklanması


Şirket’in elindeki bütün kişisel veriler gizli tutulacaktır, fakat Şirket verinin toplanma amacını veya doğrudan ilgili bir amacı karşılama gereksinimi olduğunda Şirket aşağıda belirtilen taraflara bu türden bilgi sağlayabilir:
a. Şirket’in herhangi bir yan kuruluşu, holding şirketi, bağlı şirketi veya grup şirketi ya da Şirket tarafından kontrol edilen veya Şirket ile ortak denetim altında olan şirketler
b. Verinin sağlanma amacı veya doğrudan ilgili bir amaç ile alakalı olarak Şirket için veya adına ya da Şirket ile ortak olarak hareket eden herhangi bir kişi veya şirket
c. Kişi veya şirketin bilgiye dair meşru hakkı olması kaydıyla: Şirket için gizlilik mükellefiyeti altında olan ve bu türden bilgileri gizli tutacağını taahhüt eden herhangi bir başka kişi veya şirket
Bilgiye erişim yetkilerini kanıtladıkları takdirde kişisel veriler aynı zamanda Yönetmelik kapsamında bu türden bilgilere erişme yetkisi olan herhangi bir kişiye veya kişilere verilebilir. Örneğin, eğer Şirket’e belirli bir müşteri bilgisini talep eden bir mahkeme emri sunulursa Şirket bilgiyi tam görevlendirilmiş adliye memuruna veya mahkemenin buyurduğu başka birine verecektir.


Kişisel Verinin Çin Dışına Aktarımı


Bazı zamanlarda belirli kişisel verileri toplanma amaçlarını veya doğrudan ilgili amaçları karşılamak adına Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki yerlere taşımak Şirket için gerekli ve/veya tedbirli olabilir. Bu türden bir aktarma gerçekleştirildiğinde Yönetmelik’teki gereksinimlerle uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.


Kişisel Verinin Güvenliği


Kişisel verileri içeren fiziksel kayıtlar kullanılmadıklarında kilitli alanlar ve/veya konteynerlerde güvenli bir şekilde tutulmaktadır. Bilgisayar verileri erişimin sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve/veya yasak bölgeler dâhilinde konumlandırılmış bilgisayar sistemleri ve de saklama ortamlarında tutulmaktadır. Uygun yönetim yetkisi olmadan kayıtlara ve verilere erişmek kesinlikle yasaktır. Yetkiler sadece bir bireyin Şirket sorumlulukları ve eğitimleriyle oranlı bir “bilmesi gereken ilkesi” temeline dayalı olarak verilmektedir. Şirket kayıtları, bilgi aktarımı veya erişiminin meşru olduğundan ve Yönetmelik ile uyum gösterdiğinden emin olmakla sorumlu olan atanmış bilgi görevlilerinin kontrolü altında bulunuyor. Verinin bütünlüğünü doğrulamak için veri değişikliklerini geçerli kılmak adına denetim kayıtları üretilebilir. Bilgi erişim amaçlı herhangi bir izinsiz girişimin soruşturulması için işlem kaydederken ihlaller olabilir. Online olarak toplanan verinin aktarımı için SSL gibi şifreleme teknolojileri kullanılabilir. Kişisel veri sıkı bir şekilde korunacaktır, fakat üçüncü şahıslardan kaynaklı beklenmedik riskleri de göz önünde bulundurun; bunlara veriye yasa dışı bir şekilde erişmek veya veriyi engellemek gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan riskler de dâhildir. Kişisel verinizin her zaman gizli kalacağı Şirket tarafından garanti edilmez ve bunu siz de beklememelisiniz.


Kişisel Verinin Erişimi ve Düzeltilmesi


Bireyler Yönetmelik koşulları altında şu haklara sahiptir:
a. Bize verdiğiniz kişisel bilgiye erişme veya bilgiyi güncelleme;
b. Şirket’in burada tamamıyla belirtilmiş olan kişisel veriyle ilgili politikalarını ve yöntemlerini öğrenme.
Bir birey ona atanmış şifre ve oturum açma adıyla online olarak kontrol yaparak kendi erişim hakkını kullanabilir. Şirket erişim isteğinin güvenilirliği ve geçerliliğine kanaat getirilmesi üzerine Yönetmelik tarafından belirlenen süre dâhilinde isteğe uyumlu olmak ve cevap vermek için her çabayı gösterecektir.
Bir birey ona atanmış şifre ve oturum açma adıyla kişisel veri güncellemesine giriş yaparak düzeltme hakkını kullanabilir.
Şirket düzeltme isteğinin güvenilirliği ve geçerliliğine kanaat getirilmesi üzerine Yönetmelik tarafından belirlenen süre dâhilinde isteğe uyumlu olmak ve cevap vermek için her çabayı gösterecektir.


DOĞRUDAN PAZARLAMA


Şirket, Yönetmelik’teki gereksinimlere uygun olarak, bir bireyin kişisel verilerinin doğrudan pazarlama amaçlarıyla kullanılmaması yönündeki isteğine itibar edecektir. Şirket’ten doğrudan pazarlama materyali almak istemiyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen adresten Şirket’in Gizlilik Uyum Görevlisi ‘ne yazın.

Renesola Zhejiang Ltd
F-15, Manpo Intl. Plaza,
No.500 West Yan_an Rd.
Şangay, Çin, 200135
ya da e-posta: webinquiry@renesola.com

Bu türden herhangi bir istekle beraber isteğin hususunda yapıldığı kişisel verinin detayları açık bir şekilde belirtilmelidir. Sizden özellikle de Şirket tarafından atanmış ve de açıklamalarında/faturalarında basılı olan uygun hesap numaralarına yer vermenizi rica ediyoruz. Ayrıca lütfen altında bu türden bir istek yapmaya yetkili olduğunuz otoriteyi açıkça belirtiniz.                          Yukarıdakilere göre, aksi talimat verilmedikçe Şirket normal iş seyri sırasında toplanan herhangi bir veriyi pazarlama amaçları için kullanabilir.