Kanuni

ReneSola Kanuni

Bu web sitesindeki bilgi ve içerik Renesola Zhejiang Ltd (“ReneSola”) tarafından sadece bilgilendirme amaçlı olarak sağlanmaktadır. Lütfen bu web sitesine erişim sağlamadan önce bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu web sitesine erişim sağlayarak veya bu siteden herhangi bir içerik indirerek aşağıda ve site dâhilindeki diğer yerlerde belirtilen hüküm ve koşullara sadık kalmayı ve bağlanmayı kabul ediyorsunuz. Eğer bu hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesine erişim sağlamayın veya bu siteden herhangi bir içerik indirmeyin. Web sitesine erişim sağlamaya devam ederseniz, bu açıklamayı okumuş, anlamış ve buna tabi olmayı kabul etmiş ve de bütün ilgili yasa veya düzenlemelere uymuş sayılacaksınız.

Kısıtlamalar

Bu web sitesi ve buraya bağlantılı diğer web siteleri sadece kamu üyelerinin yasal kullanımı içindir. Bu vesile ile bu web sitesinin içeriğine sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için erişim sağlamanıza izin verilmiştir. ReneSola tarafından kontrol edilmeyen sunucularda herhangi bir şekilde izinsiz kopyalama, görüntüleme veya yansı oluşturma ya da bu web sitesindeki herhangi bir içeriğin başka bir şekilde kullanımı ilgili yasaların ihlali olarak addedilebilir. ReneSola’nın kendi takdirinde web sitesine erişiminizi reddetme veya sona erdirme hakkını saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz. ReneSola bu web sitesini veya içeriklerini (Yasal Açıklama dâhil) önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda düzenleyebilir, askıya alabilir, geriye çekebilir veya sona erdirebilir.   

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesinin içeriğinin Çin Halk Cumhuriyeti’nde ve de uluslararası olarak telif hakkı yasaları ve antlaşma hükümleri, marka yasaları, patent yasaları ve de mülkiyet hakları ve haksız rekabetle ilgili diğer yasalar dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan ilgili yasalarca korunduğunu kabul etmektesiniz. Bu web sitesindeki herhangi bir içeriğin IP hakları (veri, kelime, diyagram, görüntü, ses veya video dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) ReneSola’ya veya ilgili taraflara ait olacaktır. Önceden yazılı izin olmadan kimsenin bu web sitesinin içeriğini kopyalama, aynısını yapma, yayma, yayınlama, yeniden basma, revize etme veya görüntüleme hakkı olmayacaktır. Önceden yazılı izin olmadan kimsenin ReneSola’nın sunucuları dışındaki sunucularda yansı oluşturma hakkı olmayacaktır. Bu web sitesine erişim sağlamak size ReneSola’nın veya herhangi bir üçüncü partinin fikri mülkiyet haklarına yetki vermez.

Feragat

ReneSola bu web sitesinde güvenli, doğru ve bütün bilgi sağlamak için fazlasıyla çaba sarf ediyor. Fakat yine de bu sitede bulunan bilginin bazı kısımları tarihi geçmiş bilgiler, yanlışlıklar ve yazım hataları içerebilir. Bu web sitesindeki içerik ve hizmetler “olduğu gibi” temelinde sağlanmaktadır ve ReneSola bu web sitesinde sağlanan içerik veya hizmetlerin doğruluğu ve bütünlüğüne ne açıkça, ne ima yoluyla, ne de yasal olarak hiçbir temsil veya teminat yapmamaktadır. ReneSola ilgili yasaya tâbi ve bu yasa altında caiz olarak bu web sitesinde tatmin edici kalitenin zımni taahhütleri, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açıkça ve ima yoluyla bulunan içerik, belge, ürün ve hizmetlerle ilgili bütün taahhütlerden tamamıyla feragat etmektedir. ReneSola, görevlileri, çalışanları veya temsilcileri bilgi kullanımı veya performansı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi türden zararlar veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır. Bunlara herhangi bir bilginin doğruluğu veya zamanlamasına güvenmenin getirdiği zararlar veya kayıplar ya da bu içerikleri görüntülemek, dağıtmak veya kopyalamaktan ortaya çıkan zararlar da dâhildir, ancak zararlar ve kayıplar bunlarla sınırlı değildir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

ReneSola hiçbir koşul altında bu web sitesi veya herhangi bir bağlantılı web sitesiyle veya web sitesinin kullanımıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan hiçbir doğrudan, dolaylı, özel veya nihai zarar, kayıp veya masraf için herhangi bir partiye sorumlu olmayacaktır. ReneSola a) herhangi bir parti tarafından bu web sitesinin kullanılamamasına, b) herhangi bir performans başarısızlığına, c) işlem veya iletimde ortaya çıkan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, kusur veya gecikmeye, d) herhangi bir bilgisayar virüsüne ve e) herhangi bir hat veya sistem arızalanmasına bağlı hiçbir zarar, kayıp veya masraf için sorumlu değildir; bu türden zarar, kayıp veya masrafların ortaya çıkma ihtimali önceden ReneSola’ya sunulsa bile.

Müşteri İlişkisi Yok

Bu web sitesine erişim sağlanarak ReneSola veya başka bir kişiyle herhangi bir müşteri, danışma, güven veya iş ilişkisi ima edilmemek veya kurulmamaktadır.

Diğer Web Sitelerine Linkler

Bu web sitesi üçüncü parti web sitelerine linkler içermektedir. Bu linkler sadece siz ziyaretçiye özel bir nezaket ve rahatlık olarak sunulmaktadır. Bağlantılı siteler ReneSola’nın kontrolü altında değildir. Bu web sitesiyle bağlantılı üçüncü parti sitelerinden herhangi birine erişim sağlamaya karar verirseniz bunu tamamen kendi riskinizle yaparsanız ve de virüslere veya diğer yok edici öğelere karşı korunmak adına bütün koruyucu tedbirleri almak sizin sorumluluğunuzdur. ReneSola bu tür linklerin doğruluğu ve bütünlüğüne dair hiçbir garanti sunmamaktadır. ReneSola üçüncü partiler tarafından kontrol edilen veya sunulan bağlı web sitelerinden ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp, zarar veya tahribat için sorumlu olmayacaktır. ReneSola üçüncü parti web sitelerinde bulunan bilgileri tasdik etmemektedir. ReneSola harici web siteleri yüzünden çıkan fonksiyonalite veya aksamla ya da bu web sitesine bağlantılı üçüncü parti web sitelerinde konulan veya sunulan herhangi bir bilgi, içerik, ürün veya hizmetle ilgili sorumluluktan feragat etmektedir.

Geçerli Kanun

Bu web sitesine erişerek Çin Halk Cumhuriyeti’nin yasalarının hukuk prensiplerindeki uyuşmazlıklara aldırmadan bu web sitesiyle ilgili bütün durumlarda geçerli olacağını ve de bu web sitesiyle bağlantılı olarak açılan herhangi bir davanın Changzou, Jiangsu Eyaleti, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki mahkemelerin münhasır yargı yetkilerine tâbi olacağını kabul ediyorsunuz.

Tazminat

ReneSola yan kuruluşlarını, grup şirketlerini, yöneticilerini, görevlilerini ve çalışanlarını bu sitenin Yasal Açıklama’nın tarafınızdan ihlal edilerek kullanılmasından ortaya çıkan ve herhangi bir üçüncü parti tarafından ortaya konan makul avukat giderlerinin ya da başka bir kişinin veya topluluğun fikri mülkiyet veya diğer haklarını ihlalinizin de dâhil olduğu iddia veya taleplerden tazmin etmeyi ve onları mağdur etmemeyi kabul ediyorsunuz.

Güvenli Liman Beyanı

Bizim “ümit et,” “bekle,” “tahmin et,” “hedef,” “plan,” “amaç” kelimelerini ve benzer ifadeleri kullanmamızın amacı ileriye dönük açıklamaları tanımlamaktır. Bu açıklamalar bizim gelecekte neler olabileceğine dair mevcut yargılarımızı temsil etse ve bu yargılamaların mantıklı olduğuna inansak da, ReneSola’nın SEC dosyalamalarında açıklanan birçok önemli risk faktöründen dolayı esas sonuçlar maddi yönden farklılık gösterebilir.